Kovinski izdelki KIT Žižki

 

Datum objave: Dec 14, 2016

Od nagobčnikov do kovinskih izdelkov

Ob petindvajsetletnici podjetja KIT Žižki so odprli novo proizvodno halo, vredno pol milijona evrov. Nadpovprečna rast dodane vrednosti na zaposlenega

Podjetje Kovinski izdelki Tibaut (KIT) iz Žižkov letos praznuje četrt stoletja delovanja. Ustanovitelj Štefan Tibaut je leta 1990 začel proizvodnjo dimniških vratc ter kovinskih košaric in vozičkov za trgovine. Anton Cigan , eden od direktorjev KIT, pravi, da je njegov tast Štefan Tibaut vseskozi zaznaval in se odzival na potrebe trga. Malokdo danes ve, da je Tibaut kot popoldanski obrtnik najprej izdeloval nagobčnike za krave. Nekoč so namreč kmetje njive obdelovali s kravami. Pletene nagobčnike so jim natikali, da niso med delom segale po travi in uničevale rastlin na njivah.

Tržno in razvojno

"Že med Štefanovim vodenjem podjetja (do leta 2008, op. p.) smo se postopoma usmerjali v proizvodnjo zahtevnejših kovinskih izdelkov. Osnovna usmeritev, ki je iz tega izhajala, je proizvodnja logistične opreme, predvsem skladiščnih in trgovskih regalov. Ne vem, ali lahko k logistiki prištevamo proizvodnjo arhivskih in garderobnih omar, vendar nas trg pozna tudi po teh izdelkih. Zanemarili nismo niti široke porabe, saj izdelujemo regale in drugo opremo za potrebe gospodinjstev. Obseg tega dela proizvodnje je v rahlem upadanju zaradi poceni ponudbe iz vzhodnih držav. Kupci, ki cenijo kakovost, naročajo in kupujejo izdelke pri nas," je o zgodovini podjetja in današnji proizvodnji povedal Cigan.

Sin in zet družno

Leta 2008 sta podjetje od Štefana Tibauta prevzela zet Anton Cigan in sin Peter Tibaut . "Zdaj že osmo leto uspešno vodiva podjetje in ga razvijava. Pri vodenju nama je uspelo najti sožitje med tržno učinkovitostjo in razvojem v podjetju. Sam sem bolj usmerjen v tehnični del – projektiranje in razvoj izdelkov. Močan razvojni oddelek nam omogoča prilagajanje zahtevam kupcev. Večino svojih prihodkov ustvarimo v investicijski dejavnosti, ki se močno razlikuje od množične proizvodnje. Sestavni del te zgodbe so zaposleni, ki so rasli skupaj z nami in imajo specifična znanja, pomembna za r azvoj podjetja," je podjetje s tehnične plati predstavil Peter Tibaut. Ob vlaganju v znanje, ki pomeni največjo konkurenčno prednost na trgu, je podjetje vlagalo tudi v posodobitev tehnologije. S tem sta rasli produktivnost in dodana vrednost na zaposlenega. Podjetje v zadnjih nekaj letih dosega v povprečju osemodstotno rast dodane vrednosti na zaposlenega. V lanskem letu so ustvarili 1,3 milijona evrov prihodkov, letos pa bodo presegli 1,4 milijona evrov.

Veselje z grenkim priokusom

Podjetje je ob praznovanju jubileja odprlo novo proizvodno halo v velikosti 650 kvadratnih metrov. Naložba je vredna 500 tisoč evrov in jo je podjetje financiralo delno z lastnimi viri in delno z bančnim posojilom. Z odprtjem nove proizvodne hale so rešili problem prostorske utesnjenosti za povprečno 20 zaposlenih. Od tega jih je 17 stalno zaposlenih, preostalo so občasne zaposlitve predvsem študentov. Z rešitvijo prostorske stiske se odpirajo možnosti za najmanj tri nove stalne zaposlitve. Ob novi pridobitvi je tudi nekaj grenkega priokusa, saj kljub popolni vlogi podjetje ni bilo uspešno na razpisu za pomoč podjetjem in odpiranje novih delovnih mest po tako imenovanem pomurskem zakonu. Sogovornikoma se zdi nerazumno, da podjetje z dobrim poslovanjem, dobro boniteto in vnaprej prodano proizvodnjo za tri mesece nima možnosti pridobiti razvojnih sredstev. Problematična sta bila visok delež lastnih sredstev pri naložbi in lastna proizvodnja posamezne opreme. Cigan pojasni, da bi za skladiščne regale morali najeti zunanjega izvajalca, saj sami proizvajajo regale z nosilnostjo dveh ton, oni pa so potrebovali regale nosilnosti treh ton. Doda še izkušnjo z zaposlovanjem novih delavcev. Tudi tu je po njegovi oceni preveč administrativnih ovir. Najprej je to čas, ki ga mora brezposelna oseba prebiti na zavodu za zaposlovanje, zatem pa program prekvalifikacij in dodatnih usposabljanj. Zaposlovanje mladih bi bilo po njegovi oceni hitrejše in večje, če bi zavod za zaposlovanje aktivno vključeval potenc ialne delodajalce v programe pridobivanja dodatnih znanj in dokvalifikacij. Dogaja se, da mladi opravijo izobraževanja v določenih programih, vendar popolnoma brez praktičnih izkušenj. Z aktivnim vključevanjem delodajalcev v programe praktičnega usposabljanja bi na trg prihajali ljudje s praktičnimi znanji.

Vir: Večer

Nazaj na vse novice

KIT Žižki d.o.o., 2020 avtorske pravice pridržane